Metoda branja PV3P

To je metoda, ki jo uporabljamo pri branju učbenika ali strokovnih knjig. S to metodo informacije, ki jih sprejmemo, ostanejo v našem dolgoročnem spominu. Metodo so razvili Thomas in H.A. Robinson, Spache in Berg in R.P. Robinson.

 

Metoda dokazano izboljša razumevanje bralca in njegovo sposobnost, da prikliče informacije. Bralec se nauči več in uspešneje obdela material, ki ga prebira. S to metodo branje ne bo več izguba časa.

 

Pri tej metodi sledite petim korakom: PreletiVprašajPreberiPovzemi – Poročaj. Prvi in zadnji korak se nanašata na celotno knjigo, srednji trije pa na vsako vmesno poglavje. Ugotovili boste, da je veliko učbenikov sestavljenih na način, da boste zlahka uporabili to metodo, saj uporabljajo pred vsakim poglavje uvodni nagovor in na koncu postrežejo z vprašanji.

  1. korak: Preleti

Najprej preletite celotno poglavje – na hitrico, da boste videli, o čem besedilo govori. Preberite uvod v poglavje, preberite naslove, preberite uvodnike v poglavij in preverite skice, slike, grafe. Pregledate začetek in konec besedila, da bi videli, kako na široko je snov obravnavana. Preberete ključne pojme, dobite vpogled v strukturo besedila. Potem preberite povzetek na koncu poglavja, ki povzema, kaj se boste naučili v tistem poglavju.

 

  1. korak: Vprašaj

Ko berete skozi vsako poglavje, se vprašajte, “Kaj naj bi se naučil iz besedila?”, Kakšna so moja pričakovanja? Tako boste svoje možgane sinhronizirali s temo, ki jo obravnavate.

 

  1. korak: Preberi

Sedaj preberite celotno poglavje. Pazljivo in pozorno. Razmišljajte o pomenu. Poiščite povezave s podobnimi in drugimi temami, ki jih že poznate. Podčrtajte in poudarite ključne besede. Ne pretiravajte. Če si želite izpisati pomembne poudarke, najprej preberite celotno poglavje, potem izpisujte. Preletite tudi drobni tisk, opombe pod črto. Označite si nove, neznane besede in strokovne pojme.

 

  1. korak: Povzemi

Ko ste poglavje prebrali, pomislite, katere ideje v čtivu so glavne. Poskusite in glasno ponovite te informacije. Preverite jih spet v tekstu in si označite stvari, ki ste jih pozabili. Preverite, da jih niste pozabili, ker se jih niste naučili. Šele potem pojdite na novo poglavje in spet sami sebe izprašajte. Pomagajte si z vprašanji: Kaj je imel avtor v mislih? Kaj je bistvo tega odstavka? Kako bi bistveno sporočilo povzel z eno povedjo ali s ključno besedo?

 

  1. korak: Poročaj

Sedaj, ko ste zaključili poglavje, se preizkusite in ponovno preglejte snov. Če ste naredili zapiske, jih preberite. Pomislite o smiselnosti naučenega in pomislite, kako je snov umeščena v drugo znanje, ki ste ga že usvojili. Ponovno preberite povzetke poglavja. Sedaj je najboljši čas, da se preverite. Odgovarjanje na lastna vprašanja, na vprašanja staršev, vprašanja iz učbenika, vprašanja sošolcev. Lahko si napišete kratek izvleček. Lahko naredite miselni vzorec. Lahko snov povzamete s svojimi besedami.

 

Raziskovalci so metodo preizkusili in ugotovili, da resnično deluje. Še posebno je pomemben del povzemanja, sploh če ga pravilno izvajate. S tem preklopite možgane v višjo prestavo in jih ogrejete, da se lahko intenzivno učite.

 

Srečno!