Učinkovito pomnjenje novih besed

Prastar, a učinkovit način za boljše pomnjenje besed

Preparacija je izraz za zvezek za izpisovanje neznanih besed, slovničnih oblik iz besedila. Imate tak zvezek? Mnogi se spomnite, kako ste si nove besede izpisovali v beležko, ki ste ji narisali črte, da ste lahko vpisali več prvin, ki so vam kasneje pomagale pri pravilni uporabi besede.

Danes le še redki učitelji zahtevajo preparacije od učencev. Slovarčki so napisani že na zadnji strani učbenikov. Kar je priročno, a tudi odmika učenca od zanimivega odkrivanja sveta besed, ki ga je malo starejšim generacijam nudilo raziskovalno delo s slovarjem.

Brihta pri učenju tujih jezikov toplo priporoča preparacije. V ta namen vam je pripravila predlogo, ki si jo lahko natisnete eno- ali obojestransko. En list vam bo zadostoval za 30 besed.

V obrazec učenec vpiše novo besedo, pod njo opredeli besedno vrsto. Poleg besede učenec prepiše poved ali samo stavek, v katerem je besedo prvič videl. Sledi zapis prevoda, ki ga najde v dvojezičnem slovarju.

V drugi vrstici je veliko prostora za izpis kratke obrazložitve iz enojezičnega slovarja – torej slovarja v tistem jeziku, ki se ga uči (npr. pri angleščini bi bil to angleško – angleški slovar). V zadnji kvadratek vpiše sopomenko in protipomenko, če obstajata. Te najde v tezavru – slovarju sopomenk in včasih tudi protipomenk.

Predloge imajo dovolj beline, da dopuščajo dopis določenih drugih pomembnih informacij, npr. številko lekcije, kjer je učenec spoznal besedo, naslov besedila ali pa naziv učbenika ter stran, kjer je besedilo prebral.

Vložek v spoznavanje novih besed na ta način se dolgoročno še kako izplača. Zato se lotite preparacij čimprej in postanite bolj gotovi v uporabi tujega jezika.

Predloga_za_preparacijo

 

Že imate knjižico Kako se učiti? Kupite jo lahko v naši spletni trgovini. Kliknite tukaj.