Učni stili po metodi VARK

Ljudje se učimo na različne načine. Načini učenja so že dolgo tema diskusij in raziskav mnogih pedagogov in ljudi, ki raziskujejo procese učenja in pomnjenja.

Tokrat vam predstavljamo metodo VARK, ki pravi, da imamo ljudje štiri glavne učne stile — vizualnega (V), slušnega (A), branje/pisanje (R) ter kinestetičnega (K). Metodo VARK je izumil Neil Fleming, ki je oblikoval tudi vprašalnik, ki nam pomaga ugotoviti, kateri je naš stil učenja.
Če tudi vas zanima, kateri je vaš stil učenja, kliknite na gumb, ki vas popelje do vprašalnika. Pripravili smo tako vprašalnik za odrasle kot za mlajše učence. 


Vprašalnik si natisnite in ga izpolnite. Ko si seštejete število obkroženih črk, boste opazili, da ste eno obkrožili večkrat. Ta črka, V, A, R ali K, označuje vaš učni stil.

Učne strategije glede na učni stil

 

Vizualni učni stil

Ključno: Različni formati, prostor, grafi, tabele, diagrami, zemljevidi in načrti

Ta tip učenca uporablja simbole in različne formate, oblike pisav in barv, da poudari pomembne točke. Ne vključuje videov ali slik, ki kažejo resnične primere. Vizualno ni enako prikazano na zaslonu.

Zanimajo vas barve in izgled stvari. Ste dobro orientirani v prostoru. Pogosto rišete. Vedno hočete celotno sliko in pogosto vas zanima objekt sam.

Učenje novega:

 • predavatelji, ki uporabljajo kretnje in slikovit jezik
 • slike, videi, posterji, prosojnice
 • prikazi poteka
 • podčrtovanje, različne barve, markerji
 • učbenike z diagrami in slikami
 • grafi
 • simboli in bel prostor

Za učinkovitejše učenje:

 • Uporabljajte zgornje tehnike
 • Podobe spremenite na različne načine in z razporejanjem v različnih prostorih
 • Vaše strani si prikličite iz spomina
 • Besede zamenjajte s simboli ali kraticami
 • Glejte svoje strani.

Za boljšo pripravo na teste, naloge in izpite:

 • Narišite si stvari, uporabljajte diagrame
 • Napišite odgovore izpitov
 • Spomnite se podob, ki ste jih ustvarili na svojih zapiskih
 • Vadite tako, da podobe spreminjate nazaj v besede

 

Slušni učni stil

Ključno: poslušanje, diskusija, pogovor, izpraševanje, spominjanje

Raje imate informacije, ki so vam povedane ali jih slišite in uporaba izpraševanja je pomemben del vaše strategije učenja.

To besedilo bi raje videli, da vam je prebrano ali razloženo naglas. Pisane besede vam niso toliko vredne kot besede, ki jih slišite. Verjetno boste o tem povedali tudi drugim.

Učenje novega:

 • Hodite k pouku
 • Sodelujte v diskusijah in pri praktičnih napotkih
 • Diskutirajte o temah z drugimi
 • Diskutirajte o temah z vašimi učitelji, mentorji
 • Razložite nove ideje drugim
 • Uporabljajte snemalnik zvoka (ima ga že vsak telefon)
 • Spomnite se zanimivih primerov, zgodb, šal …
 • Opišite stvari okoli sebe, slike in druge vizualne efekte tistim, ki jih ni bilo tam.
 • V svojih zapiskih pustite prazen prostor za kasnejše ponavljanje in ‘dopolnitve’

Za učinkovitejše učenje:

 • Vaši zapiski so lahko zelo skopi, ker raje poslušate. Zapiske boste ‘razširili’ s pogovorom z drugimi in zbiranjem zapiskov iz učbenika.
 • Vaše povzetke posnemite in jih poslušajte.
 • Vprašajte druge naj poslušajo vaše razumevanje teme.
 • Berite svoje zapiske na glas.
 • Razložite vaše zapiske drugim slušnim tipom.

Za boljšo pripravo na teste, naloge in izpite:

 • Predstavljajte si, da govorite z učiteljem, ki vas izprašuje za oceno.
 • Poslušajte svoj glas in ga zapišite.
 • Delajte v tihih prostorih, da bi lažje priklicali svoje ideje
 • Vadite pisanje odgovorov na stara vprašanja iz kontrolnih nalog
 • Odgovarjajte naglas ali v svoji glavi.

 

Branje/pisanje učni stil

Ključno: seznami, zapiski in besedila v vseh formatih, natisnjeni ali na spletu.

Tiskana beseda je tem učencem najbolj pomemben način sprejemanja informacij.

Ta način pisanja vam je všeč, ker ima precej besed in seznamov. Verjamete, da so pomeni v besedah samih, govor je sicer ok, pomemben pa je izroček. Odpravite se v knjižnico.

Učenje novega:

 • seznami
 • naslovi
 • slovarji
 • glosarji
 • definicije
 • izročki
 • učbenik
 • čtiva – knjižnica
 • opombe (pogosto dobesedne)
 • učitelji, ki dobro uporabljajo besede in imajo mnogo informacij v povedih in zapiskih
 • eseji
 • priročniki

Za učinkovitejše učenje:

 • Izpišite si besede večkrat zapored
 • Preberite vaše zapiske (potihem) spet in spet.
 • Prepišite vaše ideje in načela v drugih besedah.
 • Organizirajte diagrame, grafe … v izjave, kot npr. Dejstvo je, da …
 • Reakcije, akcije, diagrame, tabele in prikaze spremenite v besede
 • Predstavljajte si vaše sezname v obliki vprašanj z več odgovori in jih ločite med sabo

Za boljšo pripravo na teste, naloge in izpite:

 • Napišite odgovore na vprašanja iz naloge
 • Vadite z vprašanji z večimi odgovori
 • Pišite odstavke, začetke in zaključke
 • Zapišite svoje sezname (a, b, c, d, 1, 2, 3, 4).
 • Uredite svoje besede v neko hierarhijo in po točkah

 

Kinestetični učni stil

Ključno: čutila, praktične vaje, primeri, izkustveno učenje

Uporabljate svoje izkušnje in stvari, ki so resnične in otipljive, četudi so prikazane na slikah ali zaslonih.

Vi želite imeti izkušnjo izpita, da bi ga lahko razumeli. Ideje na tej strani so vam vredne samo, če so slišati praktične, resnične in relevantne.

Učenje novega:

 • z vsemi svojimi čutili – vid, otip, okus, vonj, sluh …
 • laboratoriji
 • terenske vaje
 • ekskurzije
 • primeri načel
 • predavatelji, ki dajejo primere iz resničnega življenja
 • aplikacije
 • praktični pristopi
 • izkustveno učenje
 • zbirke tipov kamenja, rastlin, školjk, trav …
 • razstave, primerki, fotografije …
 • recepti – rešitve problemov, prejšnji primeri izpitov

Za učinkovitejše učenje:

 • Vaši zapiski predavanj, učnih ur so lahko skopi, ker zadeva ni bila dovolj konkretna ali relevantna. Zapomnili se boste resnične stvari, ki so se zgodile.
 • V vaše povzetke vključite veliko primerov. Pri načelih in abstraktnih idejah si pomagajte s primeri iz prakse in aplikacijo.
 • Govorite o vaših zapiskih z osebo, ki je prav tako kinestetični tip.
 • Uporabite slike in fotografije, ki prikazujejo primer.
 • Delajte v laboratoriju ali v vašem rokovniku, kjer si zapisujete, kaj se dogaja.
 • Prikličite si eksperimente iz spomina, prav tako ekskurzije in delo na terenu …

Za boljšo pripravo na teste, naloge in izpite:

 • Zapišite si odgovore iz prakse, odstavke …
 • Igrajte igro vlog izpraševanja v vaši sobi.

Že imate knjižico Kako se učiti?

Kupite jo lahko v naši spletni trgovini. Kliknite tukaj.