PROČ Z LENORITISOM – MOTIVIRAJ SE IN OSTANI MOTIVIRAN

PROČ Z LENORITISOM – MOTIVIRAJ SE IN OSTANI MOTIVIRAN

Piše: Špela Brihta, foto: pixabay.com

 

Bodimo iskreni do sebe. Ne glede na vse učne težave, pomanjkanje časa in energije, celo ne glede na naše talente in nadarjenost. Stvar, ki nas najpogosteje ovira na poti do cilja, je pomanjkanje motivacije. Če smo malo predrzni, lahko ta pojav imenujemo tudi lenoritis.

 

Dobili ste ga vi, pozna ga tudi Brihta in zagotovo so za njim trpeli že vaši otroci. Kako pristopiti k tej težavi in si povrniti oz. pridobiti motivacijo za učenje?

 

Vsak posameznik lahko veliko stori sam zase. Najpomembnejša in tudi najbolj zdrava in učinkovita je seveda notranja motivacija, ki prihaja iz nas samih. Ta je tudi dolgotrajna in vedno prisotna, zato se jo splača negovati.

Sledimo sedmim zlatim pravilom na poti do uspeha. Lahko si jih napišemo na list papirja in obesimo na vidno mesto. Kadar trčimo na odpor ali težavo, jih lahko tako preberemo in se ponovno lotimo dela.

 

7 PRAVIL NA POTI DO USPEHA

1. pravilo: ZASTAVI SI VEČ MANJŠIH CILJEV IN ENEGA GLAVNEGA

Na poti do glavnega cilja nas čaka veliko ovir in razpotji. Ko se naučimo dosegati majhne cilje na teh razpotjih, oz. si za cilje postavimo premagovanje teh ovir, bomo bolj motivirani in pripravljeni sprejeti izziv za dosego velikega glavnega cilja.

2. pravilo: DOKONČAJ, KAR ZAČNEŠ

Napol dokončane naloge niso nikomur v korist. Ne dopustimo, da to preide v slabo navado in vedno končajmo tisto česar se lotimo. Preden z neko stvarjo začneš dobro premisli, kako jo boš izpeljal do konca.

3. pravilo: POIŠČI PRIJATELJE Z ENAKIMI INTERESI

Podpora skupine je zelo pomembna, v družbi somišljenikov oblikujemo nova mnenja in poglede. Skupina lahko motivira tudi za skupne uspehe, kjer je zmaga skupine zmaga vseh in poraz posameznika tudi poraz skupine.

4. pravilo: NAUČI SE UČITI

Opazuj se pri učenju in prepoznaj svoj učni slog in področja na katerih si močan. Ta ti bodo pomagala lažje osvajati nova znanja.

5. pravilo: USKLADI INTERESE S SVOJIM TALENTOM

Naravni talent prebuja motivacijo, le-ta pa pospešuje vztrajnost, ki je pot do cilja.

6. pravilo: RAZŠIRI SI OBZORJA

Več ko veš o neki stvari, več si želiš vedeti o njej. Nova znanja odpirajo nova vprašanja.

7. pravilo: TVEGAJ

Vsi porazi so del motivacije. Padci so učno orodje. Preden ti uspe, ti mora vsaj enkrat spodleteti.

 

Poleg notranje motivacije poznamo tudi zunanjo. Ta največkrat pride v obliki koristi, ki jo pridobimo z učenjem (npr. dobra ocena, nagrada) ali pa nam jo dajejo drugi ljudje. Kot starš ali učitelj lahko pripomoremo k boljši motivaciji otrok oz. učencev. To lahko storimo na več načinov. Otroku lahko nudimo pozitivne povratne informacije. Cenili bodo, če bomo njihov napredek opazili in ga pohvalili. Potrebujejo spodbudo, ki jim bo pomagala oblikovati samopodobo. Vendar pozor, otroci hitro začutijo, kadar je naše veselje za njihov uspeh res iskreno.

 

Pred zahtevnimi nalogami pomaga tudi, da jih spominjamo na njihove pretekle uspehe. Otroke je treba večkrat opozoriti oz. opomniti na zastavljen cilj, dobrodošlo je, da cilje zapišemo na list papirja. Učencu pomagajmo zahtevno nalogo razdrobiti na več delovnih enot, če nalogo razdelimo na več manjših, se bo zdela bolj obvladljiva in lažje rešljiva. Za posebno zadovoljstvo si naj otrok naloge zapiše na list tako, da jih lahko prečrta ali obkljuka, ko opravi z njimi. S tem se poleg motivacije razvije tudi smisel za organizacijo dela in časa.

 

Zelo uspešna metoda pa je tudi vključevanje igre in ustvarjalnih dejavnosti v sam proces učenja. Na voljo je mnogo različnih pripomočkov, od kartic, plakatov, igralnih kock, animiranih videov itd., če nimamo dostopa do teh sredstev pa se lahko vedno lotimo igre vlog ali risanja risbic. Preprosto nimamo več izgovorov, da mora biti učenje dolgočasno guljenje knjig.

Nazaj