Kaj (pa) je (sploh) učenje?

Kaj (pa) je (sploh) učenje?

UNESCOva definicija učenja

“Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev

Z učenjem se torej spreminjamo. Potemtakem bi lahko rekli, da tisti, ki se ne želijo učiti, nočejo sprememb. Pa vemo, da so okoliščine, v katerih živimo take, da nas nepretrgoma učijo nove stvari, nove pristope in dejansko so spremembe nas samih neizogibne.

Mogoče se lahko prav s pomočjo definicije dodatno motiviramo, da se z večjim veseljem učimo in sprejemamo novosti. Kot je že Darwin zapisal v svoji knjigi O nastanku vrst: V dolgi zgodovini človeštva in tudi živalstva) so prevladali tisti, ki so se naučili sodelovati in improvizirali. Prevladali so torej tisti, ki so se bili sposobni naučiti prilagoditi na razmere, tisti, ki so se bili sposobni spremeniti.

Darwin  je izjavil tudi, da se zaveda, da njegove domneve presegajo meje prave znanosti. Hja, če jih ne bi, danes ne bi pisala o njem in vi ne bi tega brali. Ni res?

Zanimivost v tej definiciji je tudi, da izpostavlja trajnost učenja. Kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Vendar, kako dolgo? Četudi pozabljamo, še vedno ostanejo spomini na določene dogodke, ideje, misli, ki jih lahko kasneje spet znova povežemo in uporabljamo. Kako je to mogoče?

To zmorejo naši možgani, o katerih Brihta piše v kategoriji Možgani.

Nazaj