Je izkušnja res tudi znanje?

Je izkušnja res tudi znanje?

Piše: Špela Brihta, foto: pixabay.com

 

Že nekaj let se v javnosti in v izobraževalnem sistemu vztrajno pojavlja pojem izkustveno učenje. Sliši se lepo in prijazno, kaj pa pravzaprav pomeni?

Je že res, da se vsako živo bitje največ nauči z izkušnjami. Človek lahko sleherno razlago sprejme kot pravilno, a vanjo resnično verjame šele, ko se le-ta potrdi z izkušnjo. Sliši se sila preprosto, učencem moramo za vsako razlago zagotoviti izkušnjo in stvar bo čudežno naučena. Bilo bi lepo, kajne?

Izkustveno učenje je veliko bolj učinkovito in primerno za odrasle ljudi. To pa zato, ker mora posameznik pridobljeno izkušnjo znati reflektirati. O situaciji mora razmisliti in jo kritično oceniti, da ji lahko pripiše pomen. Na žalost otroci še niso sposobni tako kompleksne refleksije. Seveda se tudi otroci učijo preko izkušenj, vendar gre za preproste stvari, kot je vožnja kolesa.

Garvas o izkustvenem učenju

Mojca Garvas piše, da gre pri izkustvenem učenju za neposredno srečanje s pojavom in ukrepanje v resnični situaciji. Izkustveno učenje temelji na konkretnih osebnih izkušnjah, v katere posameznik vstopa z vsem svojim predznanjem, prejšnjimi izkušnjami, svojimi teorijami ter ne nazadnje tudi s svojo osebnostjo. Tudi zato so praviloma starejši ljudje v prednosti, ko gre za izkustveno učenje, saj v situacijo vstopajo z več izkušnjami.

Z izkustvenim učenjem se povežeta teorija in praksa. Najbolj znan model izkustvenega učenja je sestavil Kolb, ki opisuje učenje kot proces, ki se začne s konkretno izkušnjo, tej sledi razmišljujoče opazovanje, nato abstraktna konceptualizacija, pri kateri je poudarek na logičnih sklepanjih in razumevanju izkušnje, v tej fazi izkušnjo povežemo s teorijami. In nazadnje sledi še aktivno eksperimentiranje z naučenim, nova spoznanja se morajo ponovno preizkusiti v novih situacijah, novih konkretnih izkušnjah.

Da se lahko učimo iz izkušenj potrebujemo spretnost opazovanja, logičnega razmišljanja in vztrajanja v situaciji in pri reševanju problemov, zavzetost ter predanost cilju.

Ljudje ob pojmu izkustveno učenje običajno vidijo preprosto enačbo izkušnja = znanje, v resnici pa gre za bolj zapleteno formulo, ki vsebuje še predznanje, spretnosti, osebnost in lastnosti učečega. Kot eksponent pa v to formulo vstopa tudi okolje, ki mora od učečega zahtevati prilagajanje določeni situaciji in ga aktivirati.

Nazaj