Starši smo del otrokovega šolanja

Starši smo del otrokovega šolanja

Piše: Sanela Brihta, foto: pixabay.com

»Majhni otroci male skrbi, veliki otroci velike skrbi.« Kljub temu, da se nam staršem ta pregovor zdi že zelo obrabljen, si moramo priznati, da je v njem precej resnice.

Ko pospremimo naše šolarje skozi velika vrata novih znanj, se resnične skrbi večine staršev šele začnejo. Vključevanja staršev v šolsko življenje ne gre podcenjevati, saj smo mi tisti, ki najbolj poznamo svoje otroke in lahko hitro in učinkovito ukrepamo, če se pojavijo težave v šoli.

Šolske težave se pogosto odražajo v slabem učnem uspehu, pomanjkanju motivacije in upadanju interesa za opravljanje šolskih zadolžitev. Odražajo pa se lahko tudi v slabih odnosih z učitelji in vrstniki.

Pa si poglejmo nekaj pogostih znakov, ki nakazujejo, da ima naš otrok v šoli težave:

 • poslabšanje ocen pri enem ali več predmetih
 • pomanjkanje zanimanja za šolske in izvenšolske dejavnosti
 • občutek nelagodja in sramu, ko se z otrokom pogovarjamo o šoli
 • močen odpor do opravljanja domačih nalog
 • pomanjkanje samozavesti in samozaupanja
 • nenehni izgovori in neopravičeni izostanki iz šole
 • upad interesa za šolske vsebine in zdolgočasenost pri pouku
 • vedenjske težave
 • doživljanje medvrstniškega nasilja ali izvajanje nasilja nad vrstniki.

Nekateri otroci se s starši pogovarjajo o šolskih težavah, veliko njih pa težave pred starši in učitelji skriva ali zanika. Zgodnje zaznavanje težav s strani staršev in pedagoških delavcev je ključnega pomena za otrokovo nadaljnje izobraževanje. Nihče si ne želi, da otrok postane nesamozavesten ali živi z oznako, da je nezainteresiran, nezbran in celo nesposoben za šolo. Lahko se tudi zgodi, da otrok te oznake sprejme in jih doživlja kot resnične.

Osebni vzroki šolskih težav:

 • kronične bolezni
 • intelektualne in kognitivne težave
 • razvojne in vedenjske težave
 • depresija in anksioznost
 • doživljanje travme
 • težave z samozavestjo, komunikacijo in težave pri socialnih odnosih
 • težave s koncentracijo in umirjanjem.

Nekateri možni vzroki za težave v šoli pa so lahko:

 • nasilje v šoli
 • občutek nepovezanosti s šolsko kulturo in okoljem
 • slabi odnosi z učitelji in sošolci
 • odpor do šolskih predmetov in preobremenjenost.

Ko starši zaznamo, da naš otrok doživlja težavno obdobje v šoli ali celo osebno stisko, je izredno pomembno, da se z otrokom pogovarjamo, se posvetujemo z učitelji, šolskimi strokovnimi delavci in nenazadnje tudi vodstvom šole in tako z skupnim sodelovanjem poskrbimo za dobrobit našega otroka.

Nazaj