S spodbujanjem branja in pisanja pri vašem otroku krepite več kot le pismenost

S spodbujanjem branja in pisanja pri vašem otroku krepite več kot le pismenost

Piše: Anja Brihta, foto: pixabay.com

Raziskave so pokazale, da otroci, ki veliko berejo in pišejo tudi doma – pa naj gre za splošne šolske dodelitve ali za zabavne domače aktivnosti – lažje in boljše razvijajo lastnosti, s pomočjo katerih bodo v nadaljnjem šolanju in v življenju uspešnejši. Pretekle študije so že pokazale korelacijo med intenzivnejšem branjem in pisanjem ter doseganjem boljših rezultatov na testih, nove raziskave pa so temu odkritju dodale še novo ugotovitev in sicer, da pogostejše branje in pisanje pri otrocih razvijata in oblikujeta veščine, ki jim bodo koristile vse življenje in zaradi katerih bodo posledično dosegali boljše uspehe na šolskem in kasneje poklicnem področju.

 

Aktivnejše in pogostejše branje in pisanje naj bi otrokom pomagala razviti boljše delovne navade in oblikovala modele spopadanja s težavami, ki jih bo otrok nato izpopolnjeval in uporabljal celo svoje življenje. Kot vemo pa so dobre delovne navade in mehanizmi, s katerim rešujemo težave, ključni pri krmarjenju skozi življenje. Pomembno je, da pri tej nalogi sodelujejo otroci, starši in učitelji.

 

Otroci bodo namreč raje le brali, če prosto izbirajo, a zelo pomembno je tudi pisanje. Otroku predlagajte naj piše dnevnik, sestavi kakšno kratko zgodbico, začnete lahko tudi s pisanjem kakšnega preprostega elektronskega sporočila ali zahvalnega besedila. Kot starši bodite aktivni, sodelujte in spodbujajte, vendar se bodite pripravljeni tudi umakniti, ko vidite, da je otrok zmožen nalogo izpolniti samostojno. Predvsem je pomembno, da branje in pisanje naredite zanimivo in zabavno.

 

Ko svojim otrokom dodeljujete bralne in pisne naloge, jim pravzaprav zastavite tudi cilje. S tem jim seveda pomagate najti tudi pot do cilja. Otrok razvija delovne navade, zmožnost osredotočenja na problem in načine premagovanja morebitnih težav. Začnite z majhnimi nalogami in majhnimi cilji. Otrok pri tem razvija model reševanja nalog in sposobnosti, ki mu pomagajo doseči zastavljeni cilj. Od doseganja majhnih ciljev in reševanja majhnih problemov lahko tako napreduje k doseganju večjih ciljev in posledično tudi reševanju večjih problemov. Ob tem otrok razvija tudi prepoznavanje prioritet, načine razporejanja in organiziranje dela ter časa in nadzorovanje svojih vzgibov.

 

Branje in pisanje tako nista ključna dejavnika le za doseganje boljše pismenosti, ampak vašemu otroku pomagata pri formiranju delovnih navad, ki mu bodo služile vse življenje.

Nazaj