Pet pristopov k reševanju težav med učiteljem in vašim otrokom

Pet pristopov k reševanju težav med učiteljem in vašim otrokom

Piše: Sanela Brihta Foto: pixabay

 

Starši si želimo, da bi se naš otrok v šoli počutil dobro, razvil ustrezen odnos do učenja, ustvaril prijetne odnose s sovrstniki in seveda tudi s svojim učiteljem. Kako pa ukrepati, ko vaš šolar prihaja domov nejevoljen, pogosto potoži, da ga učitelj ne mara, nanj vpije in je pristranski? Lahko zamahnemo z roko, češ se bo že uredilo, lahko pa se odločimo k težavi pristopiti postopno, korak za korakom.

1. Korak: Postavite se v vlogo poročevalca

Otroci velikokrat uporabijo splošne trditve, kot na primer: »Učitelj me ne mara«. Ta splošna trditev je znak, da ga morate bolj podrobno izprašati. Nekatere učiteljeve zahteve, kot ‘Dokončaj zastavljeno nalogo’, so popolnoma upravičene, vendar pa jih šestletnik lahko doživlja kot nekaj negativnega. Ugotoviti morate, zakaj otrok čuti, da ga učitelj zavrača.

2. Korak: Postavite se v vlogo zagovornika

Svojemu šolarju povejte, da si boste zapisali njegove trditve in se na podlagi teh tudi pogovorili z učiteljem. Jan Harp Domene, mati treh otrok in predsednica Nacionalnega združenja staršev in učiteljev v ZDA, pravi, da mora otrok dojeti, da niste brezbrižni do njegove težave z učiteljem, da ga poslušate in upoštevate. Otrok mora zaupati, da se boste vi, v sodelovanju z učiteljem in ravnateljem šole, potrudili zanj ustvariti prijetno šolsko okolje.

3. Korak: Uporabite diplomatski pristop

Pri pogovoru z učiteljem bodite diplomatski, predstavite se kot razumen starš, ki išče pomoč pri reševanju nastale težave. Situacijo učitelju opišite z otrokovimi besedami, pri tem pa poudarite, da ga niste prišli obtoževat, temveč si želite razjasniti, kaj vašega otroka v resnici moti. Poskusite biti čim bolj nepristranski.
Čeprav je poučevanje plemenit poklic, na žalost niso vsi učitelji zanj primerni. Če ste spoznali, da je težava res v učitelju in da je vaš otrok zaradi učiteljevega krivičnega odnosa v šoli nesrečen, boste morali uporabiti drugačen pristop.

4. Korak: Pritožite se ravnatelju šole

Če kljub pogovoru z učiteljem niste prišli do rešitve, sta pred vami dve možnosti. Prva je, da otroku razložite, da je življenje pač včasih krivično in da je to ena od življenjskih lekcij. Druga pa je obisk ravnatelja. Razložite mu, kako ste pristopili k reševanju težave in kakšne ukrepe ste do zdaj sprejeli. Od njega je odvisno ali vas bo ponovno napotil k učitelju, ali se bo z učiteljem sam pogovoril.

5. Korak: Ostanite neomajni

Če opazite, da je zaradi vaše pritožbe še poslabšal odnos med vašim otrokom in učiteljem, potem vztrajajte pri ukrepanju zoper učitelja v skladu z zakonodajo.

Kljub vsemu navedenemu se morate zavedati, da so tovrstne težave rešljive in da je potreben tehten razmislek, preden se odločite za skrajne ukrepe.

Nazaj