Izboljšaj svoj govor in bodi slišan!

Izboljšaj svoj govor in bodi slišan!

Špela Brihta piše. Foto: pixabay.com

 

Govor je ena izmed prvih stvari, ki se je človeško bitje nauči. Je tisti element, ki človeka naredi človeka. Z govorom vstopimo v kulturo in civilizacijo, odpre nam vrata do znanja in napredka.

Zakaj ga torej jemljemo tako zlahka in samoumevno?

Mnogo govornih napak bi se dalo odpraviti zgolj z vztrajnostjo in govornotehničnimi vajami, le-te pa niso široko dostopne in so pogosto v domeni logopedov in ostalih profesionalcev, čeprav bi lahko na njih opozarjali že osnovnošolski učitelji.

Govornotehnične vaje manjkajo v izobraževalnem sistemu. V osnovni šoli imamo sicer obvezne govorne nastope, v nadaljevanju šolanja pa učenci niso več primorani javno govoriti in nastopati. Iz tega sledi, da je učence pogosto sram javno govoriti, govorijo tiho in nerazločno, govor je monoton in slabo artikuliran, večkrat pa je neustrezno tudi dihanje.

Težav pa nimajo samo učenci. Z motnjami v govoru se srečuje vsak peti pedagoški delavec, pogoste pa so tudi v drugih poklicih, kjer je glas glavno delovno sredstvo. Večino teh motenj bi se dalo preprečiti, če bi se držali osnovne glasovne higiene. Ta nam zapoveduje pitje zadostne tekočine vode, ki ne sme biti ne premrzla in ne prevroča, prepoveduje dretje in kajenje, na glasilke pa slabo vpliva tudi alkohol. Pred govorom se moramo pripraviti. Najbolje se ogrejemo z vajami za sproščanje, s katerimi poskrbimo tudi za pravilno dihanje, ki razbremeni glasilke.

Pri govoru je seveda dobro upoštevati tudi pravila retorike, če želimo svoje poslušalce pritegniti in prepričati. Svoj govor lahko izboljšamo z govorico telesa in mimiko ter z glasovnimi elementi, kot so višina, barva, jakost in tempo glasu. Bolj izkušeni govorci pa na poslušalce vplivajo tudi s čustvi. Zavedanje in premišljena uporaba teh sredstev nam lahko pomaga pri sleherni komunikaciji, ne le pri nastopih.

Sposobnost govora je torej tista lastnost, ki človeka loči od živali. Je sredstvo vključevanja v družbo in najmočnejše orožje, zato si moramo prizadevati za to, da bodo kakovostne vsebine podane na kakovosten način, saj bodo le tako lahko tudi slišane.

Na srečo za izboljšanje tehnike govora ne potrebujemo logopedov in mentorjev za glas. Brihta je zbrala nekaj preprostih in osnovnih vaj, ki jih lahko sami izvajamo doma. Preberite si jih tukaj (www.brihta.rocks/fitnes-za-mozgane/govornotehnicne-vaje)

Nazaj